Feedback geven & Vragen stellen
Soorten en type vragen, de kunst van vragen stellen, feedback geven en ontvangen
SLB / LOB expert (traject)
Wordt een expert op het gebied van SLB / LOB!
Project Onderwijs (traject)
Alle facetten van goed Project Onderwijs!
De docent als coach (traject)
Wordt een specialist in het coachen van studenten!
De Krachtige Docent
Expressiviteit, (non verbale) communicatie & improvisatie

Wij geloven dat iedere docent zijn vakmanschap kan onderhouden door te werken aan de eigen ontwikkeling. De docent vervult een coachende, corrigerende en met name inspirerende rol. Onze filosofie? Inspirerend onderwijs vindt alleen plaats in een krachtige en veilige leeromgeving. Onze workshops helpen je bij je professionalisering als docent.

Quickstart

Voor beginnende docenten

Rotterdam

Refresh

Hoe was het ook alweer?

Rotterdam

SLB / LOB expert

Student Loopbaanbegeleiding

Rotterdam

De docent als coach

Studenten in beweging brengen

Rotterdam

Project Onderwijs

Alle facetten van projectonderwijs

Rotterdam

De krachtige docent – Expressiviteit

Groepsdynamica

30 / 70 Werkvormen & instructie

Feedback geven & vragen stellen

Intervisie

Een boeiende les (fasen & opbouw)

Adolescenten / Pubers

Project Onderwijs

Klassenmanagement

De gelukkige docent (stress & mindfullness)

Lessenreeks en toetsing

Effectief leren & voorkeuren

Quizmaster / Monitoren

Coachingstechnieken

Improviseren / Acteren

Passend Onderwijs

Differentieren

Veilig Leerklimaat (CAR model)

Motiveren / Betrokkenheid

Omgaan met diversiteit

Visie op Onderwijs

Omgaan met conflicten & agressie

Didactiek in de toekomst

Presenteren / Communiceren