Klachtenprocedure

We doen er alles aan om tevreden klanten te hebben. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn, dan kunt u een klacht indienen door contact met ons op te nemen.

Dit kan door te mailen naar buro@inspiratief.com of per post te sturen naar het adres:

Buro Inspiratief B.V.

Noachstraat 2

2951 AG Alblasserdam

De klacht wordt binnen 14 dagen na dagtekening beantwoord.

Mocht er meer tijd nodig zijn om tot een antwoord te komen, dan wordt u binnen 14 dagen ingelicht. Dit zal met een geldige reden worden toegelicht en er wordt een nieuwe datum vastgesteld voor de afhandeling van de klacht.

Mocht er een geschil blijven bestaan dan zal de kwestie worden voorgelegd aan:

Stichting ONDERWIJSGESCHILLEN 

Postbus 85191 

3508 AD UTRECHT

De uitkomst van de Stichting Onderwijsgeschillen is voor beide partijen bindend.

De klachtenprocedure is openbaar en te vinden op de website en de studiegids.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.