Wij geloven dat iedere docent zijn vakmanschap kan onderhouden door te werken aan de eigen ontwikkeling. De docent vervult een coachende, corrigerende en met name inspirerende rol. Onze filosofie? Inspirerend onderwijs vindt alleen plaats in een veilige en krachtige leeromgeving. Kies je aandachtsgebied en workshop dat bij jouw leerdoel past

Voor vragen, neem contact met ons op.

De actieve student

web-workshop-foto-05

>   30/70 (werkvormen en instructie) 
——————————————-
>   Motiveren / Betrokkenheid
——————————————-
>   Differentiëren
——————————————-
>   Quizmaster / monitoren
——————————————-

Pedagogiek

paper-571937_1920

>   Omgaan met conflicten & agressie 
——————————————-
>   Klassenmanagement
——————————————-
>   Veilig leerklimaat
——————————————-
>   Groepsdynamica
——————————————-

Ik als coach

web-workshop-foto-06

>   Adolescenten / Pubers
——————————————-
>   Coachingstechnieken 
——————————————-
>   Feedback geven & Vragen stellen
——————————————-
>   Intervisie 
——————————————-

Onderwijs

web-workshop-foto-01

>   Lessenreeks en toetsing
——————————————-
>   Project Onderwijs
——————————————-
>   Passend Onderwijs
——————————————-
>   Visie op Onderwijs
——————————————-

Didactiek

web-workshop-foto-03

>   Didactiek in de toekomst
——————————————-
>   Effectief leren en voorkeuren
——————————————-
>   Een boeiende les (fasen & opbouw)
——————————————-
>   Leren Improviseren / acteren
——————————————-

Ik als docent

movement-2203657_1920

>   Presenteren / Communiceren
——————————————-
>   De krachtige docent (expressiviteit)
——————————————-
>   Omgaan met diversiteit
——————————————-
>   De gelukkige docent
——————————————-