Onze trajecten worden altijd op maat gemaakt. We kijken in overleg met de deelnemer naar de behoeften in zijn of haar onderwijsteam en stemmen daar het aanbod op af. Aan het eind van een traject heb je als individu en als team tools in handen om een krachtigere leeromgeving neer te zetten.

Aan het eind van het traject krijg je een officieel certificaat.

 

“Een krachtig traject om je snel te professionaliseren ”   

Hoe zien de trajecten eruit?

Hieronder zijn de door ons op dit moment aangeboden trajecten beschreven. Het gaat over het algemeen om 8 bijeenkomsten. We kijken altijd naar de specifieke vraag van de deelnemers en nemen dit in het traject mee. Interesse in een ander traject of onderwijskundig probleem? We denken graag mee.

 Help! Eerste hulp bij pedagogische en didactische vaardigheden in het onderwijs

Docenten uit het bedrijfsleven die plotseling voor de klas staan, handelen vaak vanuit ervaringen opgedaan tijdens hun eigen schooltijd. Ze zijn zich niet bewust van wat er bij het lesgeven wordt gevraagd. Een goede begeleiding van nieuwe docenten ontbreekt vaak, doordat veel collega’s het te druk hebben aan het begin van het schooljaar. Het Quickstart traject bereidt de docent voor op de eerste stappen in het onderwijs. Een pedagogische en didactische basis met veel essentiële handvatten voor de beginnende docent. Dit zorgt voor een zachte landing en een prettige start voor de docent in wording.

Programma / bijeenkomsten:

 • Visie op onderwijs
 • Wie ben ik?
 • Hoe kom ik over?
 • Wie is mijn doelgroep?
 • Klassenmanagement
 • 5 rollen van de docent
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Groepsdynamica
 • Roos van Leary
 • CAR model
 • Activerende werkvormen
 • Docent als coach

Het programma wordt op maat gemaakt aan de hand van leervragen en de beschikbare tijd.

Resultaat
Aan het eind van de training:
Weet je wat er bij het vak docent komt kijken
Heb je een eigen visie op onderwijs
Begrijp je de facetten van het vak docent
Heb je tools om als docent een goede start te maken

Doelgroep
Dit traject is bedoeld voor beginnende docenten uit het bedrijfsleven en docenten die kort voor de klas staan.
Beginniveau

Geen vereiste.

Praktisch
De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.

Hoe creëer je als onderwijsorganisatie een krachtige en effectieve SLB / LOB omgeving?

Studieloopbaan begeleiding oftewel loopbaan oriëntatie wordt vaak gezien als bijproduct van het lesgeven. SLB / LOB is 1 van de belangrijkste taken van de docent. Maar waarom ben je SLB / LOB begeleider? Hoe zet je als docent een krachtig SLB / LOB neer? Wat is je achterliggende visie?

In dit inspirerende traject gaan we in op de achterliggende gedachte van SLB / LOB. Je krijgt handige tools en vaardigheden, waarmee je krachtig en effectief studenten kunt begeleiden.

Programma:

 1. Wat betekent SLB
 2. Visie op SLB
 3. SLB in de organisatie
 4. SLB voor mij als docent
 5. Coachingstechnieken
 6. Vragen stellen
 7. Feedback geven
 8. Ontwikkeling monitoren

Resultaat

Aan het eind van dit traject:

 • Weet je wat SLB en LOB in de praktijk inhoudt
 • Heb je tools om krachtig en effectief studenten te begeleiden
 • Begrijp je jouw doelgroep beter
 • Kun je een eigen visie op SLB en LOB formuleren

Doelgroep

Dit traject is voor de SLB / LOB begeleider die zich verder wil ontwikkelen en zo SLB / LOB naar een hoger niveau binnen zijn school trekt.

Beginniveau

Werkzaam als SLB / LOB.

Praktisch

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.

Hoe word je een goede instructeur?

Een goede instructeur in de klas is essentieel voor de ontwikkeling van de student. Maar wat doet een goede instructeur? Dat is de centrale vraag in dit traject. We staan stil bij de rol van de instructeur, de begeleiding in de klas en de samenwerking met de docent en het team.

Programma / bijeenkomsten:

 1. Wat betekent de rol Instructeur 
 2. Visie op Instructeur
 3. Begeleiden / coachen
 4. Instructie
 5. De docent en het team
 6. Doelgroep
 7. Van sturing naar zelfsturing
 8. Vragen stellen en feedback geven

Resultaat

Aan het eind van dit traject:

 • Weet je wat Instructeur zijn in de praktijk inhoudt
 • Heb je tools om krachtig en effectief studenten te begeleiden
 • Begrijp je je doelgroep
 • Kun je een eigen visie op instructeur zijn beschrijven

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor instructeurs die zich verder willen ontwikkelen in hun rol en eventueel willen doorgroeien naar docent.

Beginniveau

Werkzaam als Instructeur.

Praktisch

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.

Een nieuw begin, een frisse start

De veranderingen in het onderwijs gaan snel. De rol van de docent is anders en heeft de student nog het zelfde nodig als een aantal jaar geleden? Misschien kom je als docent in een nieuw team en een andere omgeving. Er worden andere dingen van je gevraagd.
Het refreshtraject is bedoeld voor ervaren docenten die hun kennis op pedagogisch en didactisch vlak willen opfrissen. Het programma gaat over onderwijs, met als centrale thema’s rollen van de docent, wie is de student en wat heeft hij nodig om te leren.  

Programma / bijeenkomsten:

 1. De primaire taak van de docent 
 2. Visie op onderwijs
 3. Rollen van de docent
 4. Coachen en begeleiden
 5. Adolescenten
 6. Klassenmanagement
 7. Actieve studenten
 8. Vaardigheden 21e eeuw

Resultaat 

Aan het eind van dit traject:

 • Kun je je onderwijsvisie formuleren
 • Heb je inzicht in de rollen die je hebt als docent  
 • Begrijp je je doelgroep
 • Heb je een scala aan mogelijkheden om studenten te activeren

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor docenten die hun kennis willen opfrissen en zich verder willen ontwikkelen in hun rol als docent in de 21e eeuw. 

Beginniveau

Docent met ervaring in het onderwijs.

Praktisch

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.

Hulp bij je PDG opleiding

Als docent die een PDG opleiding volgt kun je recht hebben op een coach. Wij kunnen jouw coach zijn. Gedurende je opleiding wordt je door ons begeleidt, zodat je efficient kunt werken aan opdrachten en kan aankloppen als je vragen hebt. 

Doelgroep

Dit traject is voor de docenten die een PDG opleiding volgen.

Beginniveau

Geen vereiste.

Hoe creëer je als onderwijsorganisatie een krachtige en effectieve Project Onderwijs omgeving?

Project onderwijs is een moderne vorm van onderwijs. Vakoverstijgend lesgeven heeft de toekomst. Dit vergt veel van de organisatie, docent en student. Er wordt een beroep gedaan op de zelfsturing van de student. Kan de student dit wel aan? Hoeveel begeleiding is er nodig? Hoe laat ik de vakken aansluiten op elkaar? Hoe zet je krachtig vakoverstijgend project onderwijs neer?

Programma:

 1. Wat betekent Project Onderwijs
 2. Visie op Project Onderwijs
 3. De Organisatie
 4. De Student
 5. Rollen van de docent
 6. Fasen van het project
 7. Coachen / Begeleiden
 8. Individuele inbreng student

Resultaat

Aan het eind van dit traject:

 • Weet je wat project onderwijs in de praktijk inhoudt
 • Heb je tools om krachtig en effectief studenten te begeleiden
 • Begrijp je je doelgroep
 • Kun je een eigen visie op project onderwijs beschrijven

Doelgroep

Dit traject is voor de docenten die project onderwijs (gaan) aanbieden en dit naar een hoger niveau binnen de school willen trekken.

Beginniveau

Geen vereiste.

Praktisch

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.

Hoe coach je de student zodat hij/zij in beweging komt?

Studenten werken aan opdrachten of projecten, maar halen er niet alles uit. Wat kun je als docent doen om deze studenten in beweging te krijgen? Hoe kun je door te coachen de student motiveren? Wat is jouw coachingsstijl? In dit traject krijg je tools mee om krachtig te coachen.

Programma:

 1. Wat betekent coachen
 2. Visie op coachen
 3. Stijlen van coachen
 4. Coachingstechnieken
 5. Van sturing naar zelfsturing
 6. Valkuilen
 7. Kunst van vragen stellen
 8. Feedback geven

Resultaat 

Aan het eind van dit traject:

 • Weet je wat coachen in de praktijk inhoudt
 • Heb je tools om krachtig en effectief studenten te coachen
 • Begrijp je je doelgroep en de behoeften
 • Kun je de juiste vragen stellen en feedback geven

Doelgroep

Dit traject is voor de docenten die willen groeien in hun rol als coach.

Beginniveau

Geen vereiste.

Praktisch

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zo is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Dit traject kan ook incompany gegeven worden.